گالری تصاویر

تصاویر روستای اردال و صفی آباد

naturee
همجواری با زاینده رود
طبیعت
حاشیه رودخانه زاینده رود
طبیعت زیبای اردال
rahim masque
poeple
golestan
postbank
غبار روبی و زیارت قبور شهدا
zeraaaii

تصاویر پروژه و فعالیت های دهیاری

فاز دوم زیرسازی و آسفالت
پروژه نهر سازی جهت هدایت آب های سطح روستا
اصلاح و ساخت جوی جهت هدایت آب های سطحی
آسفالت خیابان ها
نصب صندلی انتظار
زیرسازی خیابان جهت آسفالت
پروژه آسفالت معابر
آسفالت خیابان ها و معابر روستا
پروژه سنگ فرش پیاده رو
پروژه نهر سازی
فهرست